شـرکـت تـضـامنـی صـرافـی فـرشید نوبخـت و شرکـاء ، صرافی فـدرال - شماره ثبت ۴۹۳۸۵۵ - ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سـاعـت در تهـران
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
Friday , June 14 , 2024
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
Friday , June 14 , 2024
سـاعـت در تهـران

آرشیو آخرین نرخ ها در یک روز

سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select

آرشیو نرخها در بازه های زمانی

انتخاب مشاهده نرخ ارز / سکه : 
select
 
از
سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select

تا
سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select

آرشیو نمودارهای تغییرات روزانه نرخ ها

انتخاب مشاهده نمودار نرخ ارز / سکه : 
select
 
سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select
صرافی فدرال - خدمات / اطلاعات