شـرکـت تـضـامنـی صـرافـی فـرشید نوبخـت و شرکـاء ، صرافی فـدرال - شماره ثبت ۴۹۳۸۵۵ - ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سـاعـت در تهـران
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
Friday , June 14 , 2024

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

شماره تماس ویژه تهران : ۱۸۱۰

شماره تماس : ۸۸۷۵۷۲۹۳-۰۲۱

بهشتی - بین مدرس و بخارست

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
Friday , June 14 , 2024
سـاعـت در تهـران

مجوز فعالیت صرافی
عنوان مجوز : مجوز فعالیت صرافی
شماره مجوز : ۱۶۹۴۴۸
صادر شده توسط : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۳۰
مدت اعتبار : دو سال از تاریخ صدور

کد اقتصادی
عنوان مجوز : کد اقتصادی
شماره مجوز : ۴۱۱۵۱۳۵۸۷۸۹۳
صادر شده توسط : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۳/۳۱

کد عضویت کانون صرافان ایران
عنوان مجوز : کد عضویت کانون صرافان ایران
شماره مجوز : ۱۷۵۶
صادر شده توسط : کانون صرافان ایران

روزنامه رسمی آگهی تاسیس
عنوان مجوز : روزنامه رسمی آگهی تاسیس
شماره مجوز : ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۳۱۹۲
صادر شده توسط : روزنامه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۳/۳۱

کارت بازرگانی
عنوان مجوز : کارت بازرگانی
شماره مجوز : ۱۴۰۰۵۹۳۸۶۹۳
صادر شده توسط : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران
مدت اعتبار : ۱۳۹۶/۷/۱۲


هرگونه کپی برداری یا سوء استفاده از مندرجات و تصاویر موجود در این صفحه پیگرد قانونی دارد

صرافی فدرال - خدمات / اطلاعات